Trình Gia Trang 程家莊

程 家 奇 才 文 武 人 Trình gia kỳ tài văn vũ nhân

Tháng rộng ngày dài trôi xa mãi, cảnh cũ người xưa khuất xa dần, đôi chân sải bước trăm vạn dặm, nhìn lại chính mình đã khác xưa

(Trích từ bài thơ Nhật Quang Trường Hải)

Hai đại biểu của tân cổ giao duyên đó chính là: Lập trình hướng đối tượng và Hán tự.
Dù là hai nhưng cuội nguồn chỉ là một, phát xuất từ Kinh Dịch mà ra.

Kinh Dịch: Lục kinh chi thủ, Đại đạo chi nguyên.

ĐẠO HOÁ

道 生 一, 一 生 二, 二 生 三, 三 生 萬 物. 萬 物 負 陰 而 抱 陽, 沖 氣 以 為 和. 人 之 所 惡 唯 孤, 寡, 不 谷. 而 王 公 以 為 稱. 故 物 或 損 之 而 益. 或 益 之 而 損. 人 之 所 教, 我 亦 教 之. 強 梁 者 不 得 其 死. 吾 將 以 為 教 父.

Đạo sinh nhất, Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi hòa. Nhân chi sở ố duy cô, quả, bất cốc. Nhi vương công dĩ vi xưng. Cố vật hoặc tổn chi nhi ích. Hoặc ích chi nhi tổn. Nhân chi sở giáo, ngã diệc giáo chi. Cường lương giả bất đắc kỳ tử. Ngô tương dĩ vi giáo phụ.

Đạo là nguyên khí. Nguyên khí ấy sinh ra Âm Dương (nhất sinh nhị). Âm Dương sinh ra Thần, Khí, Chất. Thần, Khí, Chất giao nhau sinh ra vạn hữu.

CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ. ÔN CỐ NHI TRI TÂN

子曰:泰伯,其可谓至德也已矣。三以天下让,民无得而称焉。
Tử viết: Thái Bá, kỳ khả vị chí đức dã dĩ hĩ. Tam dĩ thiên hạ nhượng, dân vô đắc nhi xưng yên.
Khổng tử nói: Thái Bá là con người có đức hết mực. Ba lần đem thiên hạ nhường cho người khác, không để dân chúng biết mà ca ngợi.

(Chú thích: Thái Bá là con trưởng của vua chư hầu Cổ Công Đán Phụ (tổ phụ nhà Chu), biết nhà vua muốn chọn Cơ Xương, con người em trai út là Quý Lịch của mình làm vua. Thái Bá biết ý nguyện vua cha, bèn bàn với người em là Trọng Ung cùng trốn sang xứ Ngô Việt để cha dễ dàng thực hiện ý nguyện)

子曰:巍巍乎,舜禹之有天下也而不与焉!
Tử viết: Nguy nguy hồ, Thuấn Vũ chi hữu thiên hạ dã nhi bất dự yên.
Khổng tử nói: Lồng lộng cao cả thay vua Thuấn vua Vũ, có cả thiên hạ rồi mà không kiêu hãnh tự mãn.

(Trích từ Luận Ngữ, Nho gia)

GIA TỘC HỌ TRÌNH

Trong cây gia phả họ Trình…

Trình Thái Bá là tổ tiên của Trình Đại Hiệp.

Trình Hải Khang là hậu duệ của Trình Đại Hiệp.

Hải Khang tiếp nối chức trách, bổn sự, trách nhiệm của Đại Hiệp tiếp tục giúp đỡ người

Đại Hiệp hướng dẫn các mô thức, phương thức, trình tự hành động

Hải Khang tạo ra các ứng dụng, phương tiện trợ lực, trợ giúp hành động

Noi gương người xưa lấy họ theo tên đất, hay sắc vua ban.

Các nhóm người có chung các đặc điểm nhận biết được quy tụ vào trong các dòng họ.

Chữ Trình là tên gọi khai sinh được gia đình đặt cho. Nay xin lấy chữ Trình làm họ đặt cho các nhân vật trong thế giới Võ lâm Thiên Hạ Anh Hùng

Những người mang họ Trình có chính khí, bản lĩnh anh hùng, tài năng, trí tuệ uyên bác, uy dũng, nghĩa hiệp.

Thuỷ tổ được truy tôn là Trình Thái Bá.

Trình Thái Bá là người khai lập ra Đại Nhân chi Đạo dạy đệ tử 10 điều được tóm tắt bởi 10 chữ

Các trưởng ngành

Trưởng ngành là đại diện cho trưởng quản các phạm trù vấn đề, các lĩnh vực khác nhau

 1. Trình Thái Bá, linh hồn, tinh thần, khí chất
 2. Trình Quang Minh, minh triết, bác học, vạch đường, khai sáng
 3. Trình Quang Vũ, tôn giáo, triết học, lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ
 4. Trình Đại Minh, thời đại, thế giới, xã hội, sự vận động
 5. Trình Đại Khang, giao thương, kinh tế, thị trường, thương mại, kinh doanh
 6. Trình Đại Vũ, sức mạnh, công nghệ, tự động hoá, trí thông minh nhân tạo
 7. Trình Đại Nhân, phẩm chất con người, tầm nhìn, tư tưởng, lý luận
 8. Trình Đại Hiệp, tổng quản, tương trợ, tri ân, kết nghĩa, giao tình
 9. Trình Hải Khang, triển khai, điều hành, hướng dẫn, trợ giúp
 10. Trình Tư Bản, sự nghiệp, cơ nghiệp, sản nghiệp

Bài mới đăng

 • Về việc di chuyển qua lại giữa các thế giới
  Các trưởng ngành sống ở trong các thế giới khác nhau. Bởi vậy, việc giao tiếp, di chuyển qua lại giữa các thế giới là cần thiết Nội dung bài viết này chia sẻ về…

Chuyên mục